Boli sme pri tom :-). Svetový deň zdravej výživy na Gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou

Dňa 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Svetový deň výživy vyzýva  aj k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom účastníci a účastníčky prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku 2015. Naša škola si Svetový deň zdravej výživy pripomenula Dňom mlieka, ktorý sa konal dňa 22.10. 2018.

https://gymradbn.edupage.org/news/#4811